Strona główna → Kalendarz 2020/2021

Kalendarz 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA
W MYŚLISZEWICACH

 

1

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020r.

2

Spotkania informacyjne z Rodzicami, wybór rad oddziałowych

15-17 września 2020r.

3

Drugi poniedziałek miesiąca 16.30 – 17.30, dyżury wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa i logopedy.

12 października 2020r.

14 grudnia 2020r.

8 marca 2021r.

10 maja 2021r.

14 czerwca 2021r.

4

Śródroczne spotkania informacyjne dla rodziców

17-19 listopada 2020r.

19 - 21 stycznia 2021r.

20-22 kwietnia 2021r.

5

Zimowa przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2020r.

1 – 6 kwietnia 2021 r.

6

Zebranie klasyfikacyjne RP za I okres

30 grudnia 2020r.

7

Zebranie podsumowujące RP za I okres

19 stycznia 2021r.

8

Ferie zimowe

4 - 17 stycznia 2021 r.

9

Poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i rodziców  przez wychowawców o przewidywanych ocenach rocznych

4 czerwca 2021r.

10

Zebranie klasyfikacyjne RP

21 czerwca 2021r.

11

Zebranie podsumowujące RP

29 czerwca 2021r.

12

Dni wolne od

zajęć dydaktycznych

2 listopada 2020r.

 

Egzamin ósmoklasisty

język polski –25 maja 2021r. (wtorek)–godz. 9:00

matematyka –26 maja  2021r.(środa)–godz. 9:00

język obcy nowożytny –27 maja  2021r.(czwartek)–godz.9:00

 

2, 4, 7 czerwca 2021r.

 

24 czerwca 2021r.

 

 13

I okres

1 września 2020r.- 3 stycznia 2021 r.

14

II okres

4 stycznia 2021r.- 25 czerwca 2021r.

15

Uroczyste zakończenie roku

szkolnego 2019/2020

25 czerwca 2021r.

16

Ferie letnie

 

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.