Strona główna → Kalendarz 2017/2018

Kalendarz 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA
W MYŚLISZEWICACH

1

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017r.

2

Spotkania informacyjne z Rodzicami, wybór rad oddziałowych

14 września 2017r.

3

Drugi poniedziałek miesiąca 16.30 – 17.30, dyżury wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa i logopedy.

9 października 2017r.

11 grudnia 2017r.

12 marca 2018r.

9 kwietnia 2018r.

11 czerwca 2018r.

4

Śródroczne spotkania informacyjne dla rodziców

15 listopada 2017r.

31 stycznia 2018r.

9 maja 2018r.

5

Poinformowanie uczniów przez nauczycieli przedmiotów o przewidywanych ocenach śródrocznych

Wystawienie ocen śródrocznych

20 grudnia 2017r.

 

 

4 stycznia 2018r.

6

Zimowa przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017r.

29 marca-3 kwietnia 2018r.

7

Zebranie klasyfikacyjne RP za I okres

10 stycznia 2018r.

8

Zebranie podsumowujące RP za I okres

31 stycznia 2018r.

9

Ferie zimowe

15-28 stycznia 2018r.

10

Poinformowanie uczniów przez nauczycieli

poszczególnych przedmiotów a rodziców przez

wychowawców o przewidywanych rocznych

ocenach niedostatecznych i negatywnym zachowaniu

21 maja 2018r.

11

Poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i rodziców  przez wychowawców o przewidywanych ocenach rocznych

4 czerwca 2018r.

12

Zebranie klasyfikacyjne RP

18 czerwca 2018r.

13

Zebranie podsumowujące RP

26 czerwca 2018r.

14

Dzień wolny od

zajęć dydaktycznych

Rekolekcje wielkopostne – 3 dni

 

Egzamin gimnazjalny

część humanistyczna 18.04.2018 r.

część matematyczno -przyrodnicza

19.04.2018 r.

język obcy nowożytny 20.04.2018 r.

 

2 maja 2018r.

 

4 maja 2018r.

15

Egzamin gimnazjalny w klasie III

Egzamin gimnazjalny

część humanistyczna 18.04.2018 r.

część matematyczno -przyrodnicza

19.04.2018 r.

język obcy nowożytny 20.04.2018 r.

16

Uroczyste zakończenie roku

szkolnego 2017/2018

22 czerwca 2018r.

17

Ferie letnie

 

23 czerwca-31 sierpnia 2018r.