Strona główna → Kalendarz 2016/2017

Kalendarz 2016/2017

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. H. SIENKIEWICZA

W MYŚLISZEWICACH

 

 

1

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016r.

2

Spotkania informacyjne z Rodzicami, wybór rad oddziałowych

14-15 września 2016r.

3

Drugi poniedziałek miesiąca 16.30 – 17.30, dyżury wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa i logopedy. Zapraszamy wszystkich Rodziców do współpracy.

10 października 2016r.

12 grudnia 2016r.

9 stycznia 2017r.

13 marca 2017

10 kwietnia 2017r.

12 czerwca 2017r.

4

Śródroczne spotkania informacyjne dla rodziców

14-15 listopada 2016r.

8-9 lutego 2017r.

8-9 maja 2017r.

5

Poinformowanie pisemne rodziców i uczniów przez wychowawców

o przewidywanych ocenach śródrocznych

niedostatecznych i negatywnych zachowania

 5 stycznia 2017r.

6

Poinformowanie uczniów przez nauczycieli

poszczególnych przedmiotów

o przewidywanych ocenach śródrocznych

Wystawienie ocen śródrocznych

20 stycznia 2017r.

 

 

27 stycznia 2017r.

7

Zimowa przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2016r.

13-18 kwietnia 2017r.

8

Zebranie klasyfikacyjne RP za I półrocze

6 lutego 2017r.

9

Zebranie podsumowujące RP za I półrocze

7 lutego 2017r.

10

Ferie zimowe

13-26 lutego 2017r.

11

Poinformowanie uczniów przez nauczycieli

poszczególnych przedmiotów a rodziców przez

wychowawców o przewidywanych rocznych

ocenach niedostatecznych i negatywnym

zachowaniu

19 maja 2017r.

12

Poinformowanie uczniów przez

nauczycieli poszczególnych przedmiotów i rodziców  przez wychowawców

o przewidywanych ocenach rocznych

2 czerwca 2017r.

13

Zebranie klasyfikacyjne RP

19 czerwca 2017r.

14

Zebranie podsumowujące

RP

26 czerwca 2017r.

15

Dzień wolny od

zajęć dydaktycznych

31 października 2016r.

Sprawdzian

19 kwietnia 2017r. –

egzamin gimnazjalny część humanistyczna

20 kwietnia 2017r. –

egzamin gimnazjalny część

matematyczno-przyrodnicza

21 kwietnia 2017 r.–

egzamin gimnazjalny część językowa

2 maja 2017r.

16 czerwca 2017r.

16

Egzamin gimnazjalny w klasie III

19 kwietnia 2017r.

egzamin gimnazjalny

część humanistyczna

20 kwietnia 2017r.

egzamin gimnazjalny część

matematyczno -przyrodnicza

21 kwietnia 2017r.

egzamin

gimnazjalny część językowa

1,2,5 czerwca 2017r.

termin dodatkowy

17

Uroczyste

zakończenie roku

szkolnego 2015/2016

23 czerwca 2017r.

18

Ferie letnie

 

24 czerwca-31 sierpnia 2017r.