Strona główna → Kalendarz 2018/2019

Kalendarz 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA
W MYŚLISZEWICACH

 

1

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018r.

2

Spotkania informacyjne z Rodzicami, wybór rad oddziałowych

14-19 września 2018r.

3

Drugi poniedziałek miesiąca 16.30 – 17.30, dyżury wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa i logopedy.

8 października 2018r.

10 grudnia 2018r.

11 marca 2019r.

8 kwietnia 2019r.

10 czerwca 2019r.

4

Śródroczne spotkania informacyjne dla rodziców

12-13 listopada 2018r.

24-25 stycznia 2019r.

13-14 maja 2019r.

5

Zimowa przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018r.

18 -23 kwietnia 2019r.

6

Zebranie klasyfikacyjne RP za I okres

21 stycznia 2019r.

7

Zebranie podsumowujące RP za I okres

23 stycznia 2019r.

8

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego 2019r.

9

Poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i rodziców  przez wychowawców o przewidywanych ocenach rocznych

31 maja 2019r.

10

Zebranie klasyfikacyjne RP

17 czerwca 2019r.

11

Zebranie podsumowujące RP

25 czerwca 2019r.

12

Dni wolne od

zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018r.

 

Egzamin gimnazjalny

10, 11, 12 kwietnia 2019 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

15,16,17 kwietnia 2019 r.

 

2 maja 2019r.

 

 

13

I okres

3 września 2018r. - 10 lutego 2019r.

14

II okres

11 lutego 2019r.- 21 czerwca 2019r.

15

Uroczyste zakończenie roku

szkolnego 2017/2018

21 czerwca 2019r.

16

Ferie letnie

 

22 czerwca-31 sierpnia 2019r.