Strona główna → Kalendarz 2021/2022

Kalendarz 2021/2022

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA
W MYŚLISZEWICACH 

 

1

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

2

Spotkania informacyjne z Rodzicami,
wybór rad oddziałowych

15 - 17 września 2021 r.

3

Drugi poniedziałek miesiąca 16.30 – 17.30, dyżury wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa i logopedy.

11 października 2021 r.

13 grudnia 2021 r.

10 stycznia 2022 r.

14 marca 2022 r.

09 maja 2022 r.

13 czerwca 2022 r.

4

Śródroczne spotkania informacyjne dla rodziców

23 - 25 listopada 2021 r.

15 - 17 lutego 2022 r.

19 - 21 kwietnia 2022 r.

5

Zimowa przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

14 - 19 kwietnia 2022 r.

6

Zebranie klasyfikacyjne RP za I okres

20 stycznia 2022 r.

7

Zebranie podsumowujące RP za I okres

27 stycznia 2022 r.

8

Ferie zimowe

31 stycznia - 13 lutego 2022 r.

9

Poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i rodziców  przez wychowawców o przewidywanych ocenach rocznych

1 czerwca 2022 r.

10

Zebranie klasyfikacyjne RP

15 czerwca 2022 r.

11

Zebranie podsumowujące RP

27 czerwca 2022 r.

12

Dni wolne od

zajęć dydaktycznych

15 października 2021 r.

12 listopada 2021 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

język polski - 24 maja 2022 r.
(wtorek) - godz. 9:00

matematyka - 25 maja  2022 r.
(środa) - godz. 9:00

język obcy nowożytny - 26 maja 2022 r. (czwartek) - godz.9:00

 

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

13

I okres

1 września 2021 r. - 30 stycznia 2022 r.

14

II okres

31 stycznia 2022 r. - 24 czerwca 2022 r.

15

Uroczyste zakończenie roku

szkolnego 2019/2020

24 czerwca 2022 r.

16

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.