Strona główna → Kalendarz 2022/2023

Kalendarz 2022/2023

KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA
W MYŚLISZEWICACH 

 

1

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

2

Spotkania informacyjne z Rodzicami,
wybór rad oddziałowych

13 - 15 września 2022 r.

3

Drugi poniedziałek miesiąca 16.30 – 17.30, dyżury wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa i logopedy.

10 października 2022 r.

09 stycznia 2023 r.

08 maja 2023 r.

12 czerwca 2023 r.

4

Śródroczne spotkania informacyjne dla rodziców

29 listopada - 01 grudnia 2022 r.

28 lutego - 02 marca 2023 r.

25 - 27 kwietnia 2023 r.

5

Zimowa przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

06 – 11 kwietnia 2023 r.

6

Zebranie klasyfikacyjne RP za I okres

06 lutego 2023 r.

7

Zebranie podsumowujące RP za I okres

09 lutego 2023 r.

8

Ferie zimowe

13 - 26 lutego 2023 r.

9

Poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i rodziców  przez wychowawców o przewidywanych ocenach rocznych

1 czerwca 2023 r.

10

Zebranie klasyfikacyjne RP

15 czerwca 2023 r.

11

Zebranie podsumowujące RP

22 czerwca 2023 r.

12

Dni wolne od

zajęć dydaktycznych

09 września 2022 r.

31 października 2022 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

język polski - 23 maja 2023 r.
(wtorek) - godz. 9:00

matematyka - 24 maja  2023 r.
(środa) - godz. 9:00

język obcy nowożytny - 25 maja 2023 r. (czwartek) - godz.9:00

 

2 maja 2023 r.

09 czerwca 2023 r.

22 czerwca 2023 r.

13

I okres

1 września 2022 r. - 12 lutego 2023 r.

14

II okres

13 lutego 2023 r. - 23 czerwca 2023 r.

15

Uroczyste zakończenie roku

szkolnego 2022/2023

23 czerwca 2023 r.

16

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.