Strona głównaUroczystości → Akademia z okazji Dnia Nauczyciela 2015 r.

Akademia z okazji Dnia Nauczyciela 2015 r.

16 października 2015 roku o godzinie 10.00 rozpoczęła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowania uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej 
i pierwszej klasy gimnazjum. Uroczystość uświetnili swą obecnością zaproszeni goście: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego pan Leszek Ruszczyk, Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko pan Piotr Leśnowolski, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” pan Adam Słomka , Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego pani Elżbieta Borowiecka, Radni z terenu gminy Jedlnia-Letnisko, Ksiądz Proboszcz Wojciech Waniek.

Debiutujący w tym dniu, najmłodsi uczniowie w Zespole szkół Ogólnokształcących 
w Myśliszewicach, uroczyście weszli do sali gimnastycznej w towarzystwie swoich starszych kolegów i koleżanek z pierwszej klasy gimnazjum .Towarzyszyła im piękna muzyka wprowadzająca atmosferę wprost ze średniowiecznych murów  dawnych uczelni.

Po uroczystym ślubowaniu wszyscy pierwszoklasiści, zgodnie z tradycją szkoły, zostali pasowani na uczniów Zespołu szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach. Radosna piosenka płynąca z roześmianych ust „ pierwszaków” zakończyła pierwszą część akademii – ślubowanie.

Następnie na szkolną scenę zostali zaproszeni młodzi aktorzy i wokaliści, którzy zaprezentowali program artystyczny pt. „Szkoło, szkoło, ale tu wesoło…” Scenki zaczerpnięte wprost z życia szkoły stały się świetną puentą obchodzonego święta.

W tym jakże uroczystym dniu popłynęło wiele życzeń z głębi serc ludzi zatroskanych 
i jednocześnie dbających o oświatę w naszym kraju , a szczególnie w gminie Jedlnia-Letnisko. Jako pierwszy zabrał głos Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego pan Leszek Ruszczyk, który złożył życzenia i przekazał komplet piłek do zajęć sportowych na ręce pani dyrektor, następnie Wójt gminy Jedlnia-Letnisko pan Piotr Leśnowolski ,po złożonych życzeniach ,wspomniał 
o rozbudowie szkoły, budowie nowej jadalni i remoncie Sali gimnastycznej. Ogromny wkład pedagogów  w edukację i wychowanie młodego pokolenia doceniła również Przewodnicząca  Rady Gminy Jedlnia-Letnisko pani Bożena Grad, która przekazała dla wszystkich pracowników szkoły  życzenia w formie listu na ręce pani dyrektor . Nie zabrakło również ciepłych słów ze strony Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego pani Elżbiety Borowieckiej, która wie doskonale, jak trudna i odpowiedzialna jest praca nauczycieli.

Beata Prządka