Strona główna → Świetlica

Świetlica

"ŚWIETLICA PSP W MYŚLISZEWICACH MOIM DRUGIM DOMEM"

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

 Poniedziałek 7.15-16.15 
Wtorek
7.15-16.15 
Środa
7.15-16.15 
Czwartek
7.15-16.15 
Piątek 
 7.15-16.15

Świetlica na terenie szkoły pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczą. Uczniowie mogą w niej spędzać czas zarówno przed lekcjami, jak i po lekcjach. Nasi podopieczni to dzieci klas I-VII Szkoły Podstawowej oraz II-III Gimnazjum, których rodzice pracują, a także pasjonaci, którzy lubią twórczo spędzać czas w towarzystwie rówieśników. Sala świetlicy zajmuje jedno spore pomieszczenie i wyposażona jest w wiele ciekawych gier, programów edukacyjnych, tablice do pisania kredą, telewizor i DVD . Wychowankowie świetlicy aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, biorąc udział w konkursach, a także w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie naszej szkoły np. Górze Grosza.  Atmosfera panująca w świetlicy sprzyja harmonijnemu rozwojowi dzieci, zapewnieniu im poczucia bezpieczeństwa, docenieniu ich wartości. Dzieci chętnie korzystają
ze świetlicy, bowiem czują się tu swobodnie i bezpiecznie.
Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają: Ewelina Rudecka, Agata Zimnicka, Lidia Seweryn, Justyna Kozłowska, Agata Sosnowska.

DZIAŁANOŚĆ ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

DZIAŁANOŚĆ ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

DZIAŁANOŚĆ ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

ZAJĘCIA PROWADZONE W ŚWIETLICY:

  • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie),

  • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi (rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy typu – dokończ zdanie, opowiedz co było dalej?, 20 pytań),

  • kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),

  • ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów  tekstu wiersza, piosenki (inscenizacje, zajęcia muzyczne),

  • wyzwalające ekspresję twórczą (pisanie  bajek, opowiadań, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),

  • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiając koordynacje ruchową (gry i zabawy ruchowe w sali i boisku szkolnym),

  • relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, oglądanie bajek, dowolne zabawy dzieci).

  • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),

  • doskonalące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci),

W tej świetlicy podstawówki
Takie dziwne są zwyczaje
Że ten, który tutaj wchodzi
Wnet niegrzeczny być przestaje.
Jest uprzejmy, uśmiechnięty.
Klocki wkłada do koszyka
I nie biega, i nie wrzeszczy
Kolegów swych nie popycha.
Pamięta również o tym,
By szanować gry, zabawki,
By tornister był na miejscu,
A krzesełka obok ławki.
Dla tych, którzy najgrzeczniejsi
Są nagrody, wyróżnienia,
A o karach nie mówimy,
Bo niegrzecznych tutaj nie ma.