Strona główna → Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2022/2023

Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2022/2023

Dyrektor szkoły 


mgr Marzena Krakowiak

 

Wicedyrektor

mgr Renata Nowakowska-Bębenek

 

 

Świetlica

mgr Katarzyna Adamczyk

mgr Katarzyna  Tomaka-Zając

mgr Agnieszka Wieczorek

Biblioteka
mgr Anna Grabowska

Pedagog szkolny/Pedagog specjalny
mgr Katarzyna Marzec

Logopeda
mgr Justyna Kozłowska
mgr Bożena Odziemkowska

Psycholog
mgr Katarzyna  Tomaka-Zając

Wykaz nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023

mgr Marzena Krakowiak - doradztwo zawodowe

mgr Renata Nowakowska- Bębenek  - język angielski

mgr Katarzyna Adamczyk - j. niemiecki

mgr Marian Błasiak - informatyka

mgr Monika Czyżyk - matematyka, fizyka

lic.  Milena Ćwiklak - edukacja przedszkolna

mgr Agnieszka Dec - edukacja wczesnoszkolna

mgr Aldona Dzik - muzyka, wychowanie fizyczne

mgr Greta Gutkowska- religia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, edb

mgr Edyta Góźdź - Chyc - chemia, przyroda, j. angielski, biologia

mgr Dorota  Kołsut- edukacja wczesnoszkolna

mgr Joanna Kowalska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Justyna Kozłowska - j.polski

mgr Beata Krawczyk - edukacja przedszkolna

mgr Agnieszka Krzos -  biologia, j. angielski

mgr Joanna Maliborska - nauczyciel wspomagający, j. angielski

mgr Maria Mazur- edukacja wczesnoszkolna

mgr Beata Mazurkiewicz - wychowanie fizyczne   

mgr Katarzyna Mąkosa- edukacja przedszkolna          

mgr Sylwia Moskwa - matematyka

mgr Anna Nowakowska -edukacja wczesnoszkolna

mgr Bożena Odziemkowska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Panek- język polski

mgr Magdalena Pytel - zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

mgr Beata Prząka - język polski, religia

mgr Jolanta Rozińska - geografia, technika, informatyka

ks. mgr Łukasz Siek - religia

mgr Daniel Sobania - historia, wychowanie fizyczne

mgr Agata Sosnowska - edukacja przedszkolna, plastyka

mgr Malwina Wolak - język angielski

mgr Emilia Ciejpa Znamirowska - edukacja wczesnoszkolna

 Inspekror BHP - mgr Karolina Warmiak

 Inspektor ds. ochrony danych osobowych(IOD) -  mgr Ewa Kujawiak