Strona główna → Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2018/2019

Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2018/2019

Dyrektor szkoły 


mgr Anna Kwiatkowska

 

Zastępca dyrektora szkoły

mgr Adam Tomala

 

 

Świetlica

mgr Chodniewicz Małgorzata
mgr Nowakowska Anna
Ewelina RudeckaBiblioteka
mgr Anna Grabowska

Pedagog szkolny
mgr Krakowiak Marzena

Logopeda
mgr  Aneta Tomczyk, mgr Bożena Odziemkowska, mgr Justyna Kozłowska

Psycholog
mgr Małgorzata Sobczak 

 

Wykaz nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019

mgr Adam Tomala - matematyka

mgr Adamczyk Katarzyna  -  język niemiecki

 ks. mgr Konrad Kapcia - religia

mgr Czyżyk Monika - matematyka, fizyka

mgr Beata Prządka - język polski

mgr Bożena Odziemkowska - edukacja wczesnoszkolna, logopeda

mgr Gutkowska Greta - religia , wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, edb

mgr Edyta Góźdź - Chyc - chemia, przyroda, j. angielski

mgr Kołsut Dorota - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,   zajęcia rewalidacyjne

mgr Agata Zimnicka  - wychowanie fizyczne

mgr Justyna Kozłowska- j.polski,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, logopeda

mgr Krzos Agnieszka -  biologia, j. angielski

mgr Dzik Aldona - muzyka, zajęcia artystyczne

mgr Mazur Maria - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Mazurkiewicz Beata - wychowanie fizyczne                           

mgr Moskwa Sylwia - matematyka

mgr Nowakowska Anna - edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr Nowakowska- Bębenek Renata - język angielski

mgr Panek Agnieszka - język polski

mgr  Pytel Magdalena - zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

mgr Rozińska Jolanta - geografia, technika, informatyka, zajęcia komputerowe

mgr Sobania Daniel - historia

mgr Sosnowska Agata - plastyka, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Izabela Stępniewska - zajęcia komputerowe, informatyka, fizyka

mgr Warchoł Ewa - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, zajęcia artystyczne

 Inspektor ds. ochrony danych osobowych(IOD) -  mgr Ewa Kujawiak