Strona główna → Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2020/2021

Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2020/2021

Dyrektor szkoły 


mgr Anna Kwiatkowska

 

Zastępca dyrektora szkoły

mgr Marzena Krakowiak

 

 

Świetlica

mgr Ewelina Zielińska
mgr Beata Balary
Katarzyna Mąkosa
mgr Katarzyna Adamczyk

Biblioteka
mgr Anna Grabowska

Pedagog szkolny
mgr Marzena Krakowiak
mgr  Beata Balary

Logopeda
mgr  Aneta Tomczyk
mgr Ewa Kanecka-  zajęcia rewalidacyjne w zakresie logopedii

Psycholog
mgr Katarzyna Zając

Wykaz nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

mgr  Katarzyna Adamczyk - j. niemiecki

mgr  Monika Czyżyk - matematyka, fizyka

mgr Dzik Aldona - muzyka

mgr Agnieszka Dec - nauczyciel wspomagający

mgr Greta Gutkowska- religia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, edb

mgr Edyta Góźdź - Chyc - chemia, przyroda, j. angielski, biologia

mgr Dorota  Kołsut- edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

mgr Justyna Kozłowska - j.polski,

mgr Agnieszka Krzos -  biologia, j. angielski

mgr Mazur Maria - edukacja wczesnoszkolna

mgr Mazurkiewicz Beata - wychowanie fizyczne   

Mąkosa Katarzyna - edukacja przedszkolna          

mgr Moskwa Sylwia - matematyka

mgr Nowakowska Anna - edukacja wczesnoszkolna

mgr Nowakowska- Bębenek Renata - język angielski

mgr Panek Agnieszka - język polski

mgr  Pytel Magdalena - zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

mgr Ewelina Rudecka - edukacja przedszkolna

mgr Emilia Rosińska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Rozińska Jolanta - geografia, technika, informatyka

mgr Sobania Daniel - historia

mgr Sosnowska Agata - plastyka, edukacja przedszkolna

mgr Warchoł Ewa - edukacja wczesnoszkolna, plastyka

mgr Agata Zimnicka  - wychowanie fizyczne, plastyka

ks. mgr Przemysław Żmuda - religia

 Inspektor ds. ochrony danych osobowych(IOD) -  mgr Ewa Kujawiak