Strona główna → Rada rodziców

Rada rodziców

RADA RODZICÓW 2021/2022

Przewodnicząca:
Monika Podsiadła

Zastępca przewodniczącego:
  Anna Warchoł

 Sekretarz:
Aleksandra Płatos- Szpilska

Skarbnik: 
Anna Stysiek

Komisja rewizyjna:

  • Edyta Mendryk
  • Agnieszka Figarska
  • Ewelina Misiewicz


RADA RODZICÓW 

informuje, że dobrowolna składka na Radę Rodziców
na rok szkolny 2021/2022

wynosi 30 zł.

 

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów naszej szkoły, organizację imprez szkolnych oraz nagrody
w konkursach szkolnych i za wyniki w nauce na zakończenie roku szkolnego.

Wpłaty należy kierować na konto Rady Rodziców
z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy

Bank Spółdzielczy w Pionkach

oddział w Jedlni Letnisko

Numer rachunku bankowego: 27 9141 0005 0119 4334 2000 0020

Dziękujemy za wpłaty!

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców Przy Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach od 2015 roku


Rada Rodziców sfinansowała lub dofinansowała następujące przedsięwzięcia:

·       rolety oraz kurtyna na salę gimnastyczną,

·       szafki metalowe – korytarz górny,

·       doposażenie jadalni (talerze, sztućce),

·       Magiczny Dywan oraz gry „Bambino”,

·       doposażenie pracowni biologicznej,

·       kanapy na korytarz,

·       lustra,

·       szafki metalowe do szatni,

·       stół do tenisa,

·       nagłośnienie na sale gimnastyczną,

·       laminator + materiały,

·       dofinansowanie nagród rzeczowych  w konkursach,

·       sfinansowanie książek na zakończenie roku szkolnego,

·       organizowanie corocznie Dnia Edukacji Narodowej,

·       współorganizowanie zabaw karnawałowych.

 

Rada Rodziców dziękuję za wsparcie, zaangażowanie oraz pomoc finansową.

Więcej informacji udzieli skarbnik Pani Lidia Czarnecka