Strona główna → Rada rodziców

Rada rodziców

RADA RODZICÓW 

Przewodniczący:
Agnieszka Figarska

Zastępca przewodniczącego:
Justyna Zwierzchowska

 Sekretarz:
 Irmina Małek-Przepiorka

Skarbnik:
Michał Pomarański

Komisja rewizyjna:

1.      Anna Siczek

2.      Anna Stysiek

3.      Beata Maciejewska

 

RADA RODZICÓW 

informuje, że dobrowolna składka na Radę Rodziców
na rok szkolny 2018/2019

wynosi 20 zł.

 

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów naszej szkoły, organizację imprez szkolnych oraz nagrody
w konkursach szkolnych i za wyniki w nauce na zakończenie roku szkolnego.

Wpłaty należy kierować na konto Rady Rodziców
z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy

Bank Spółdzielczy w Pionkach

oddział w Jedlni Letnisko

Numer rachunku bankowego: 27 9141 0005 0119 4334 2000 0020

Dziękujemy za wpłaty!