Strona główna → Rada rodziców

Rada rodziców

RADA RODZICÓW 

Przewodniczący:
Monika Podsiadła

Zastępca przewodniczącego:
Ewa Kupis

 Sekretarz:
Agnieszka Wilk

Skarbnik:
Lidia Czarnecka

Komisja rewizyjna:

1.      Pomarański Michał

2.      Jaskulska Sylwia

3.      Molendowska Edyta

 

RADA RODZICÓW 

informuje, że składka na Radę Rodziców na rok szkolny 2017/2018

wynosi 20 zł.

 

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów naszej szkoły, organizację imprez szkolnych oraz nagrody
w konkursach szkolnych i za wyniki w nauce na zakończenie roku szkolnego.

 

Wpłaty przyjmują wychowawcy klas.

Istnieje też możliwość zapłaty bezpośrednio na konto Rady Rodziców
z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy

Bank Spółdzielczy w Pionkach

oddział w Jedlni Letnisko

Numer rachunku bankowego: 27 9141 0005 0119 4334 2000 0020

Dziękujemy za wpłaty!