Strona główna → Nabór uczniów

Nabór uczniów

 


Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza w Myśliszewicach na rok szkolny 2023/2024.

Harmonogram rekrutacji

Wniosek o przyjęcie

Ochrona danych osobowych-klauzula informacyjna

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie rodziców w sprawie nauki religii 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Potwierdzenie woli zapisu

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Myśliszewicach na rok szkolny 2023/2024

Pobierz

 

Rekrutacja do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Myśliszewicach
na rok szkolny 2023/2024.

Harmonogram

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka z obwodu

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dla dzieci spoza obwodu

Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie rodziców w sprawie nauki religii

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Potwierdzenie woli zapisu

REKRUTACJA DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024  


REGULAMIN REKRUTACJI
DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA
W MYŚLISZEWICACH
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

  pobierz

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO

pobierz.doc

pobierz.pdf

pobierz