Strona głównaUroczystości → Europejski Dzień Języków Obcych 2015r.

Europejski Dzień Języków Obcych 2015r.

W dniu 25.09.2015r. odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków zorganizowany przez nauczycieli języków obcych. Jego głównym celem było uświadamianie podopiecznym korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz kształtowania postawy szacunku i otwartości wobec obcej kultury i języka.

Młodzi Europejczycy w programie edukacyjno-rozrywkowym przygotowanym pod opieką nauczycieli doskonale zaprezentowali swoje  umiejętności aktorskie, recytatorskie i wokalne. Artyści z ogromnym zaangażowaniem i  poczuciem humoru prezentowali kolejne punkty programu porywając publiczność do wspólnej zabawy . Program artystyczny podzielony był na dwie części: brytyjską i niemiecką. Hasło przewodnie tego dnia obwieszczało, że języki obce to okno na świat i warto przez nie patrzeć daleko poza horyzont! 

Na koniec młodzi artyści wyśpiewali w języku niemieckim i angielskim wspaniałe piosenki prezentując swoje umiejętności językowe dosłownie śpiewająco! Bo przecież nauka przez zabawę zawsze przynosi korzyści!