Strona głównaUroczystości → GMINNE OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

GMINNE OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

Odświętny strój, przypięcie stworzonego na lekcji plastyki kotylionu, wysłuchanie apelu 
z prawdziwą  powagą  i  zaangażowaniem,  to szacunek dla historii i dziejów naszego narodu, 
to współczesny wyraz patriotyzmu. 

Podkreślić należy, iż patriota  to nie tylko człowiek stający w obronie kraju podczas wielkich zagrożeń. Jest nim również osoba, która w codziennym życiu szanuje symbole narodowe, pamięta o ważnych dla kraju i jego historii wydarzeniach oraz uczestniczy w ich rocznicach.

W naszej szkole staramy się przekazywać te wszystkie wartości dlatego  w dniu 11 listopada uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w obchodach 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości, która odbyła się w Jedlni –Letnisku. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez młodzież naszej szkoły. Młodzi aktorzy w bardzo sugestywny sposób przedstawili inscenizację tragicznych losów naszej Ojczyzny podzielonej przez trzech zaborców, przeplatając występ patriotycznymi pieśniami. Podsumowaniem przedstawienia było wykonanie piosenki M. Grechuty ,,Wolność” w wykonaniu wszystkich aktorów.

Następnie  wzięliśmy udział we mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny, po której nastąpił przemarsz narodowościowy pod pomnik Ofiar Terroru Hitlerowskiego na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na czele pochodu pomaszerowały: poczty sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku, Gminnego Klubu Sportowego Jodła oraz wszystkich szkół z terenu gminy Jedlnia-Letnisko. 

 Pod pomnikiem miała miejsce kolejna część uroczystości. Odbyły się przemówienia okolicznościowe Wójta Gminy P. Leśnowolskiego oraz Społecznego Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej J. Chrzanowskiego, którzy w imieniu mieszkańców złożyli wieniec. Wiązanki złożyli również  przedstawiciele rady gminy z Przewodniczącą Bożeną Grad, strażacy z jednostki OSP
w Jedlni-Letnisku, reprezentanci Stowarzyszenia Przyjaciół Jedlni-Letnisko i Wrzosowa, Stowarzyszenia Ikar, Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Oprawę i szczególny charakter tej części uroczystości nadawała obecność harcerzy , którzy pełnili wartę honorową pod pomnikiem.
Cieszył fakt, że podczas uroczystości pojawiło się tak wiele osób, w tym duża liczba młodzieży.

A. Grabowska