Strona głównaUroczystości → Jubileusz 75-lecia istnienia szkoły w Myśliszewicach

Jubileusz 75-lecia istnienia szkoły w Myśliszewicach

W dniu 17 października 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Myśliszewicach odbyła się wyjątkowa uroczystość z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia szkoły oraz Dnia Edukacji Narodowej. Obchody uroczystości zapoczątkowała Msza Święta w Kościele parafialnym w Groszowicach. Następnie wszyscy udali się do siedziby szkoły na uroczystą akademię. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała pani dyrektor, Marzena Krakowiak, która powitała wszystkich gości. W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz samorządowych na czele z burmistrzem Jedlni-Letniska - panem Piotrem Leśnowolskim, przewodnicząca Rady Miejskiej – pani Sylwia Moskwa wraz z radnymi, ks. kan. Wojciech Waniek, proboszcz parafii św. Faustyny w Groszowicach wraz z wikariuszami, dyrektorzy szkół i przedszkola z terenu gminy, poprzedni dyrektorzy szkoły, emerytowani nauczyciele
i pracownicy obsługi, absolwenci, rodzice oraz przedstawiciele lokalnej i szkolnej społeczności.
W przemówieniach pana burmistrza, przewodniczącej Rady Miejskiej i pana Jerzego Chrzanowskiego padło wiele ciepłych słów i życzeń pod adresem szkoły i jej pracowników. Wielką niespodzianką były złożone na ręce pani dyrektor prezenty w postaci tablicy multimedialnej, pamiątkowego graweru
i pięknych kwiatów.

W trakcie spotkania padły również serdeczne życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczone zostały nagrody burmistrza i dyrektora szkoły.

Uczestnicy uroczystości obejrzeli prezentację i program artystyczny przybliżający historię naszej szkoły oraz specyfikę minionych dziesięcioleci. Wielką atrakcją okazał się tort w kształcie budynku szkoły ufundowany przez radę rodziców. Dla upamiętnienia tego pięknego jubileuszu na placu szkolnym odsłonięta została pamiątkowa tabliczka i zasadzony został dąb Henryk.

Po części oficjalnej na uczestników spotkania czekał słodki poczęstunek w kuluarach szkoły przygotowany przez rodziców. Goście mieli również możliwość obejrzenia szkolnych kronik sprzed lat, mogli dokonać wpisu do księgi pamiątkowej, przeczytać życzenia otrzymane od innych placówek, powspominać minione czasy i przypomnieć zabawne historie jakie miały tu miejsce.

Dziękujemy wszystkim za udział w tym ważnym dla nas wydarzeniu. A osoby, które nie mogły być
z nami tego dnia zapraszamy do śledzenia naszych relacji oraz obejrzenia zdjęć i prezentacji
z uroczystości.

Prezenatcja 75 lat PSP im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach 

Prezentacja Twarze