Strona główna → „ Odnawialne źródła energii”

„ Odnawialne źródła energii”

Dzisiaj wpłynęły ostatnie makiety przedstawiające„ Odnawialne źródła energii”- prace uczniów wykonane na konkurs „Mistrzowie Energii”. Wszystkie kreatywne, i  zgodne z celami konkursu. Prawda, że piękne!

Były też i takie ….

np. panele fotowoltaiczne wykonane przez jednego z rodziców, których zaprosiliśmy do wspólnej zabawy. Ta profesjonalnie wykonana praca zostanie wykorzystana jako pomoc dydaktyczna na lekcjach przyrody, geografii i fizyki.

Dziękujemy za współpracę.

#MistrzowieEnergiiOSE #OSE #MistrzowieEnergiiChallenge