Strona główna → DEBATA SZKOLNA – „CZY WARTO PRZECHOWYWAĆ OSZCZĘDNOŚCI W BANKU?”

DEBATA SZKOLNA – „CZY WARTO PRZECHOWYWAĆ OSZCZĘDNOŚCI W BANKU?”

23.04.2021r. drużyna ambasadorów edukacji ekonomicznej zrealizowała trzecie i ostatnie już zadanie w ramach programu „Złote Szkoły NBP”. Tego dnia odbyła się debata szkolna, a jej temat brzmiał: „Czy warto przechowywać oszczędności w banku?”.

Dyskusja przeprowadzona była w formie debaty „za” i „przeciw”. Wzięli w niej udział uczniowie klas 7 i 8 oraz ich nauczyciele (a także publiczność w postaci domowników naszych uczniów). Dyspucie przysłuchiwał się i czuwał nad jej merytorycznym przebiegiem zaproszony ekspert – pan Jerzy Czyżyk, przedstawiciel PNB PARIBAS BANK POLSKI S.A. Moderatorem debaty była pani Sylwia Moskwa. Bezpośredni udział w dyskusji wzięło dwudziestu uczniów (w tym nasza drużyna) – dwa dziesięcioosobowe zespoły. Reszta uczniów stanowiła publiczność i była wsparciem dla mówców biorących udział w polemice. Wydarzenie zrealizowane zostało on-line na platformie Teams.

Dyskusja w trakcie spotkania toczyła się na trzech płaszczyznach w odniesieniu do zaplanowanego tematu, mianowicie: płynność finansowa, zysk i bezpieczeństwo. W poszczególnych obszarach jedna drużyna prezentowała swoje stanowisko, a drużyna przeciwna odpowiadała swoimi kontrargumentami.

Na zakończenie spotkania ekspert odniósł się do argumentów przedstawionych przez obydwie drużyny, uzupełnił wiedzę słuchaczy w wybranych kwestiach, wyjaśnił, rozszerzył i skorygował omawiane zagadnienia. Pochwalił też wiedzę i zaangażowanie mówców. Przyznał, że zarówno po jednej jak i po drugiej stronie argumenty były prawdziwe i trafnie dobrane. Jednak jednoznacznie stwierdził, że warto oszczędzać i powierzać swoje oszczędności instytucjom bankowym. Ale trzeba mieć na to dobry plan, oraz ze świadomością i z uwagą wybierać odpowiednie dla siebie oferty.

https://www.youtube.com/watch?v=1zz_9SN1bNs


Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej