Strona główna → Dzień Bezpiecznego Internetu 2020: Działajmy razem! 24.02.2020-28.02.2020

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020: Działajmy razem! 24.02.2020-28.02.2020

 

Tegoroczna edycja DBI organizowana jest pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Hasło ma zachęcać do aktywnego uczestnictwa
w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska on-line.

Działania związane z tygodniem Bezpiecznego Internetu

w PSP im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach

1.We wszystkich klasach w ramach zajęć informatyki przeprowadzone będą zajęcia
o tematyce dotyczącej cyberbezpieczeństwa.

2.Wychowawcy wszystkich klas podczas godzin wychowawczych przeprowadzą pogadanki o tematyce dotyczącej aktywności uczniów na portalach społecznościowych oraz zagrożeń związanych z zamieszczaniem na profilach informacji oraz zdjęć, a także anonimowości w Sieci.

3.Ogłaszamy konkurs na narysowanie plakatu związanego z bezpiecznym używaniem Internetu. 

Celem takiego konkursu jest wspieranie mądrego wykorzystywania Internetu, nie zaś zniechęcenie do korzystania z niego w ogóle.

Treści na plakacie powinny być sformułowane językiem pozytywnym. Plakaty powinny także przekazywać informację o tym, że uczniowie publikujący treści
w Internecie, powinni robić to z poszanowaniem godności innych ludzi.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej, odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

• kategoria I – uczniowie klas I - IV szkoły podstawowej;

• kategoria II – uczniowie klas V – VIII szkoły podstawowej;

Technika dowolna.

Każda praca powinna być czytelnie podpisana imieniem, nazwiskiem i klasą.

Przydatne treści można znaleźć na stronach: www.dbi.pl, młodsi uczestnicy znajdą też informacje w serwisie www.sieciaki.pl

Plakaty należy dostarczyć do 23 marca do sali K1.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku kwietnia.

4.W środę w naszej szkole odbędzie się "Dzień bez telefonu". Akcja ma na celu uświadomić uczniom, jakie zagrożenia związane są z uzależnieniem od telefonów
i życiem w wirtualnym świecie.

Telefony będzie można zostawiać w bibliotece szkolnej. Po skończonych lekcjach będzie go można odebrać. Każdy uczeń, który zdecyduje się oddać telefon dostanie dodatkowe punkty z zachowania.