Strona główna → HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Czwartek 18.06

12.30 – 14.30     kl.7a

Piątek 19.06

9.00 – 11.00       kl.7b

11.15 – 13.15     kl.8

Poniedziałek 22.06

9.00 – 11.00      kl.6a

11.15 – 13.15   kl.6b

13.30 – 15.00   kl.5a

Wtorek 23.06

12.15 – 14.15    kl.5b

Środa  24.06

9.00 – 10.30   kl.4a

10.45  - 12.15  kl.4b

12.30 – 14.30   kl. 3

Czwartek  25.06.

9.00 – 11.00    kl.2

11.15– 14.30  kl.1a i 1b

 Przypominamy, że wg. ustalonych procedur w bibliotece może przebywać jedna osoba, która  zobowiązana jest do zasłonięcia ust i nosa, założenia jednorazowych rękawiczek i posiadania własnego długopisu. Pozostali interesanci czekają w holu z zachowaniem między sobą dystansu min. 1,5 m.

     Komplety podręczników i inne książki wypożyczone z biblioteki (bez ćwiczeniówek
i podręczników do religii) należy oddać szczelnie zapakowane w reklamówce i przykleić  na nią kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą.

Uczniowie bądź rodzice odkładają zestawy podręczników w wyznaczonym do tego miejscu
w szkole  i podpisują listę potwierdzającą zwrot podręczników i książek.

 

W razie stwierdzenia przez bibliotekarza, że na koncie bibliotecznym widnieją jeszcze nieoddane pozycje, czytelnik lub rodzic będzie niezwłocznie poinformowany o zaległościach przez dziennik elektroniczny i zobowiązany do ich oddania.