Strona główna → KONSULTACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

KONSULTACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych uczniowie klas ósmych mają możliwość korzystania
z konsultacji na terenie szkoły  z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.  Chęć udziału w konsultacjach należy zgłosić do nauczyciela prowadzącego zajęcia najpóźniej dzień przed spotkaniem. Konsultacje będą się odbywać indywidualne lub w małych grupach w następujących terminach: 

- matematyka w poniedziałki godz. 15.30
- język polski we wtorki godz. 15.30
- język angielski w czwartki godz. 15.30