Strona główna → Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa

Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa

13 maja rozpoczęliśmy w naszej szkole Tydzień Bezpieczeństwa współorganizowany przez Wojewodę Mazowieckiego wraz z Mazowieckim Kuratorem Oświaty. Dziś gościliśmy policjantki z Komendy Wojewódzkiej Polski z siedzibą w Radomiu. Tematyka spotkania dotyczyła odpowiedzialności prawnej nieletnich wraz z ekranizacją filmu „Zdążyć” dotyczącego przeciwdziałania narkomanii. Drugi blok prelekcji dotyczył przypomnienia uczniom podstawowych przepisów ruchu drogowego i odpowiedzialności karnej w tym zakresie.