Strona główna → Ogłoszenie 20.12.2018 rok

Ogłoszenie 20.12.2018 rok

Dowóz uczniów do szkoły według planu lekcji klasy.
§ 9.40 – 10.25 – Wigilie klasowe z wychowawcami.
§ 10.35 – 11.20 – Jasełka na sali gimnastycznej.
 

  Świetlica czynna od 7.15 do 16.00


Odwóz uczniów według poniższego harmonogramu:

Rajec Poduchowny 11.35, 13.40, 15.20 K
Lasowice 12.25, 14.30, 16.00

W piątek zajęcia odbywają się zgodnie z planem.