Strona główna → Ogłoszenie zapisy na świetlicę.

Ogłoszenie zapisy na świetlicę.

OGŁOSZENIE

Rozpoczynamy zapisy na ŚWIETLICĘ na rok szkolny 2018/2019.
Karty zgłoszenia można pobrać w świetlicy,

u wychowawców klas oraz ze strony internetowej szkoły. Wypełnione czytelnie
i podpisane karty zgłoszenia należy oddać do wychowawcy klasy lub bezpośrednio

do świetlicy, w terminie do 12.04.2018r.

 karta zgłoszenia

Zapraszamy!