Strona główna → Ogólnopolski Test Kompetencji Trzecioklasisty.

Ogólnopolski Test Kompetencji Trzecioklasisty.

Uczniowie klasy trzeciej napisali test sprawdzający wiedzę z pierwszego etapu edukacyjnego. W tym roku szkolnym odbył się on online i wymagał umiejętności słuchania, czytania ze zrozumieniem, wnioskowania oraz redagowania kilku logicznie powiązanych zdań. Kolejne zadania dotyczyły umiejętności matematycznych, logicznego myślenia, test sprawdzał także znajomość środowiska przyrodniczego i zachowań ekologicznych. Uczniowie musieli sami wykonać zadania oraz przesłać je w określonym czasie. Wszyscy bardzo się zmobilizowali i świetnie poradzili sobie z trudnościami.