Strona główna → Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Komisja Rekrutacyjna publikuje listę kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach na rok szkolny 2021/2022. Informujemy, że od 27.04.2021r. do 13.05.2021r. trwa postępowanie rekrutacyjne uzupełniające. Stosowne dokumenty i szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.mysliszewice.edu.pl. w zakładce ,, Nabór uczniów”.