Strona główna → Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Komisja Rekrutacyjna publikuje listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach na rok szkolny 2021/2022.
Informujemy, że od 31.05.2021r rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające. Stosowne dokumenty i szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.mysliszewice.edu.pl. w zakładce ,, Nabór uczniów”.

Pobierz