Strona główna → WAŻNE INFORMACJE DLA KLAS VIII I IIIG.

WAŻNE INFORMACJE DLA KLAS VIII I IIIG.

 

Drodzy Uczniowie,

Przed zaniesieniem do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectwa ukończenia szkoły
i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu NALEŻY WYNIKI WPISAĆ DO SYSTEMU (w zakładce ARKUSZ OSIĄGNIĘĆ), czyli oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu oraz dodatkowe osiągnięcia zapisane na świadectwie. System przeliczy Wasze punkty do wybranych przez Was oddziałów. Znajdziecie je w zakładce PUNKTACJA.

Nastąpiła też zmiana harmonogramu naboru

Zarządzenie Nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 czerwca 2019R.  zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników i szkół branżowych I stopnia na rok szkolny 2019/2020

ZMIANA DOTYCZY TERMINU SKŁADANIA KOPII ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY I ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU

NOWY TERMIN - od 19 czerwca od godz. 14 - do 28 czerwca  do godz. 16


Powodzenia

Pedagog szkolny
Marzena Krakowiak