Strona główna → ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE DLA UCZNIÓW KLAS I-III

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Szanowni Rodzice, 

W szkole istnieje możliwość realizacji zajęć  opiekuńczych  dla  dzieci  osób zatrudnionych  w podmiotach  wykonujących  działalność  leczniczą  oraz  innych  osób  realizujących  zadania  publiczne w związku  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID-19. 

Zajęcia te przewidziane są dla uczniów klas I-III w godzinach pracy świetlicy.