Strona głównaUroczystości → Pasowanie na przedszkolaka 2014/2015

Pasowanie na przedszkolaka 2014/2015

W dniu 22 października 2014 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach w Oddziale Przedszkolnym odbyło się  pasowanie na przedszkolaka.
Uroczystość w dużym stopniu stanowi zakończenie procesu adaptacyjnego dzieci do warunków 
i zasad panujących w oddziale przedszkolnym.
Uroczystość rozpoczęła się od programu artystycznego. Dzieci w odświętnych strojach  z grupy ,,Słoneczek” i ,,Biedronek” zaprezentowały rodzicom piosenki, wiersze i tańce, których nauczyły się pod fachowym okiem swoich pań. W dalszej części dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. 
Po wygłoszeniu przez maluchy i starszaki przysięgi, dyrektor szkoły pani Aneta Maciejewska - Pawłowska dokonała pasowania. Każde dziecko otrzymało dyplom oznaczający przynależność 
do grona przedszkolaków.
Przewodnicząca Rady Rodziców pani Monika Podsiadła przekazała wychowawcom grup przedszkolnych wspaniały prezent, telewizor, dzięki któremu maluchy będą mogły korzystać 
z programów edukacyjnych.
Po części oficjalnej rodzice wraz z dziećmi oraz osoby uczestniczące w uroczystości zaproszeni zostali na poczęstunek.