Strona głównaUroczystości → Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej.

Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej.

W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Zazwyczaj  odbywa się o w II semestrze, kiedy uczniowie znają już prawie cały alfabet.
Pierwsze spotkanie z biblioteką  to wyjątkowe przeżycie, a wypożyczona wtedy książka powinna być  na długo zapamiętana.
Specjalnie na tę okazję została przygotowana krótka część artystyczna, dzięki której dzieci  wzbogaciły swoją wiedzę  o książce i bibliotece. Następnie uczniowie klasy pierwszej zapoznali się 
z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz  prośbami książki . Skupieni i poważni przyrzekli, że będą kochać 
i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. 
Nasi nowi czytelnicy chętnie wybrali i wypożyczyli sobie książki ze specjalnie dla nich przeznaczonych regałów.
Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci wiedzą, jak należy zachować się w bibliotece szkolnej, potrafią samodzielnie wypożyczyć książki i będą naszymi częstymi gośćmi.

 Anna Grabowska