Strona głównaUroczystości → Spotkanie poetyckie z Księdzem profesorem Bonifacym Miązkiem.

Spotkanie poetyckie z Księdzem profesorem Bonifacym Miązkiem.

 ,, Jeden człowiek, jedna dusza, a wystarczy, aby obdarować cały świat”.

16.10.2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Myśliszewicach odbyło się spotkanie poetyckie
z księdzem profesorem Bonifacym Miązkiem. Nasz czcigodny gość opowiedział o swoim dzieciństwie, rodzinnym domu, nauce i tęsknocie za ojczystą ziemią.

            Uczniowie zaprezentowali wiersze księdza profesora Bonifacego Miązki pochodzące z tomu Sandomierskie wirydarze:,, Powrót do domu”, ,, Ojczyzna” i ,, Modlitwa do Matki Boskiej”. Ksiądz profesor przedstawił również głosową interpretację własnego utworu,, O pisaniu wierszy”.

            Muzyka Fryderyka Chopina, Ludwiga van Bethowena i Franza Schuberta przeniosła nas  
w zaczarowany świat sztuki, poezji i piękna. Piosenki,, Moja ojczyzna” i „ Wędrówką ludzką życie jest człowieka” oraz cudowna dekoracja nadały uroczystości kameralny i niezwykły charakter.

            Dziękujemy księdzu profesorowi Bonifacemu Miązce za przybycie do naszej szkoły. Cieszymy się, 
że mogliśmy poznać tak wielkiego duchem   człowieka. Dziękujemy również za krzewienie polskiej literatury poza granicami kraju, za ogrom pracy naukowej, ale też za dobre serce, które ksiądz infułat okazywał i wciąż okazuje.

 

                                                                                   Agnieszka Panek, Beata Prządka

Jolanta Rozińska, Ewa Warchoł, Agata Zimnicka, Ewelina Rudecka